Anthony Maurice (Tony) Honoré
britanski pravni teoretičar
Rođenje
1921.
  • "[N]ad širokim spektrom pitanja nema načina da se odredi ispravno djelovanje bez pravne komponente. Čak i društvo dobro namjernih anđela, koji su jedinstveno zabrinuti da čine ispravno, trebaju sistem zakona da bi znali šta je ispravno za činiti [...] [P]ravo je dio moralnosti bilo kojeg kompleksnog društva [...] Slika moralnosti kao nacrta, a prava kao strukture koja se stvara u skladu s njim ili suprotno njemu [...] vodi u zabludu. Moralnost je sličnija konturi iz koje nedostaju detalji. Zakoni, uz konvencije, popunjavaju mnoge od njih." (The Dependence of Morality on Law)


  • "Deceniju za decenijom pozitivisti i pristaše prirodnog prava sučeljavaju se u finalu Svjetskog kupa (sociolozi nikada nisu naučili pravila)." (Groups, Laws and Obedience)
Wikipedia
Wikipedia