Thomas Woodrow Wilson

Thomas Woodrow Wilson (28. decembar 1856, Staunton - 3. februar 1924, Washington), 28. predsjednik SAD (1913-1921), dobitnik Nobelove nagrade za mir 1919.

Thomas Woodrow Wilson (1912)
  • "Historija slobode je historija otpora. Historija slobode je historija ograničenja moći vlade."


  • "Od snova rastemo. Svi su veliki ljudi sanjari. Oni vide stvari u mekoj sumaglici proljetnoga dana ili u crvenoj vatri dugih zimskih večeri. Neki od nas dopuštaju da takvi snovi umru, ali drugi se brinu o njima i štite ih, njeguju u lošim danima, sve dok ih ne dovedu na sunce i svjetlo koje uvijek dolazi onima koji se iskreno nadaju da će se njihovi snovi ostvariti."