Stephen Munzer

Stephen Munzer
američki pravni filozof
Rođenje
SAD
  • "[K]ada kažemo da je pravilo "valjano" mi mislimo da je ono "pravno snažno ili adekvatno", "dobro ili dovoljno u tački prava" [...] [I]zjava da je nešto pravno valjano podrazumijeva da ukoliko je primjenjivo ne može biti pravno ignorisano ili pobijeno, t.j., to bi predstavljalo kršenje pravne dužnosti ili obaveze [...] Različita, ali povezana misao jeste da je pravilo ili akt u pravu ili pravni instrument valjan ako, i samo ako, zadovoljava kriterije ustanovljene drugim pravilima sistema. Prema tome, da bi bilo valjano, pravno pravilo, na primjer, mora uobičajeno biti izdato ili usvojeno od autoriteta koji ima pravnu sposobnost da to učini, taj autoritet mora slijediti propisane procedure za takvo izdavanje ili usvajanje, i posljedično pravilo ne smije biti u sukobu sa više autoritativnih pravila, npr., onima sadržanim u pisanom ustavu [...] S jedne strane, valjanost je formalni pojam: pravo postavlja kriterije koji određeno pravno pravilo, akt u pravu, i pravni instrument moraju zadovoljiti da bi bili valjani. S druge, valjanost je također normativni koncept [...] Ako je nešto valjano, čini se da ima određene normativne posljedice [...] Pravilo je ‘‘pravno snažno ili adekvatno’’ ili ‘‘dovoljno u tački prava’’ ukoliko je zadovoljilo odgovarajuće kriterije valjanosti i ako ni jedan naknadni događaj, npr., zakonodavni akt, nije ukinuo njegovu valjanost." (Validity and Legal Conflicts)