Stan Husi

Stan Husi
njemačko-američki filozof
Rođenje
Njemačka
  • "Poricanje statusa moralne jednakosti ne opravdava, a kamo li da poziva na diskriminaciju, isključivanje ili ugnjetavanje. Ono samo potkopava jedan opravdavajući put ka egalitarnim principima ostavljajući druge netaknutim [...] Iako ću nadugo tvrditi da zadovoljavanje određenih pragova (svjesnost, racionalnost, subjektivnost, itd.) ne mogu ustanoviti jednakost, ono što ću nazvati strategijom praga čini se u potpunosti prikladnim za ustanovljavanje moralnih ograničenja, zahtjeva ili prava [...] [R]azlog zašto strategija funkcioniše za prava, ali ne i za jednakost je jednostavna: jednakost je inherentno uporedna, dok prava to nisu. Da li su jedan pojedinac ili životinja jednaki drugoj zavisi od toga kako se porede, ali da li neko ima prava ili zahtjeve protiv drugog ne zavisi. Zadovoljavanje kritičkih pragova može uglaviti prava, ali ne može uglaviti jednakost. Možemo govoriti da svaka životinja jednako ima pravo protiv surovog postupanja, ali taj jezik nelagodno sjedinjuje inherentno uporedne i neuporedne elemente. Možemo također govoriti o tome da svaka osoba jednako ima nos, ali imati nos nije uporedna stvar [...] Tvrdnja da su svi nosioci određenih prava (ili da su pripisana svima) u potpunosti je kompatibilno sa tvrdnjom da svi nemaju jednaka (=u potpunosti ista) prava, jer neki mogu biti nosioci nekih prava dok drugi ne mogu." (Why We (Almost Certainly) are Not Moral Equals)