Socijalna sadržina funkcije državno-pravnog poretka

Socijalna sadržina funkcije državno-pravnog poretka: razmatranje o ulozi države i prava u procesu političkog konstituisanja društva
Autor
Stevan Vračar
spis teorije prava
Originalni naziv
Datum izdavanja
1965.  • "Interes je društveni kvalitet ljudi izražen u angažovanju bilo njihovom sopstvenom akcijom bilo sticanjem okolnosti kod ostvarivanja onoga što je pozitivno za njih kao nosioce (subjekte) interesa uz istovremeno otklanjanje onoga što je negativno." (str. 108)