Scott J. Shapiro

američki pravni teoretičar
Rođenje

  • "Koncepcija savremene države griješi u tome što insistira da pravo može jedino biti provođeno na isti način kako je provođeno u savremenoj državi. Prvo, ono zahtijeva da se pravo može smatrati važnim samo ako je provođeno interno, t.j., od samog režima. Drugo, ono zahtijeva da se pravo može smatrati važnim samo ako je provođeno nasilno, t.j., kroz prijetnju ili izvršenje fizičke sile. / Ovo usko shvatanje provođenja prava zanemaruje režime koji eksternaliziraju provođenje od vanjskih stranaka. Mi tvrdimo da, suprotno Koncepciji savremene države, dokle god je nekoj stranci povjereno korištenje prisile s ciljem origuranja povinovanja prema pravilima, sam režim ne mora vršiti pravila. Ovo nazivamo ekternaliziranim provođenjem. Štaviše, mi tvrdimo da prisila korištena za provođenje prava ne mora uključivati prijetnju ili izvršenje nasilja. Radije, može uključivati prijetnju isključenja, ili kako to mi zovemo, izbacivanje. Za razliku od osobenog metoda kojeg koriti savremena država u provođenju svog prava, izbacivanje je nenasilno: ono se ne oslanja na birokratske organizacije, kao što je policija ili milicija, koje koriste fizičku silu da održe red. Umjesto toga, izbacivanje podrazumijeva uskraćivanje nepokornome pogodnosti društvene saradnje i članstva. I ono je često vršeno od onih koji su izvan režima. Mi ovo nazivamo eksternalizirano izbacivanje i tvrdimo da je to forma provođenja prava koja je sveprisutna u savremenom međunarodnom pravu." (Outcasting: Enforcement in Domestic and International Law, sa Oonom Hathaway)


  • "Mi govorimo o pravnim pravilima, stoga, kao da čine lance provođenja. Prva karika u lancu je pravilo ponašanja koje je provodi naknadno pravilo. Tipično, druga karika je primarno pravilo provođenja koje nameće dužnosti onima koji krše prvobitna pravila ponašanja. Kasnije karike su obično sekundarna pravila koja provode prethodna primarna pravila (a tranzitivno i prvobitna pravila ponašanja). / Lanci provođenja također mogu biti podijeljeni na podlance. Nadležnost može odgovoriti na neplaćene karte za parking zahtijevajući od poslodavca da uskrati plate i zahtijevajući od policije da zaplijeni vozila prekršilaca. Ovi podlanci vjerovatno će biti različite dužine: pravo bi moglo imati planove za nepredviđene slučajeve u kojima poslodavci ne uskrate plate, ali nemati odgovor za slučajeve kada policija ne zaplijeni vozila. / Sada možemo vidjeti kako pravo provodi svoja pravila: ono nameće troškove kršiteljima pravila ili (1) namečući dužnosti njima ili drugima ili oboma ili (2) uskraćivajući im subjektivna prava ili pružajući takva prava drugima ili oboje. Primarna pravila provođenja zahtijevaju od prekršitelja pravila da djeluju na način koji se smatra skupocijenim prekršitelju pravila ponašanja ili im uskraćuju subjektivna prava da djeluju na načine koje smatraju pogodnim. Sekundarna pravila provođenja zahtijevaju ili dozvoljavaju drugima da djeluju na načine koji se smatraju skupocijenim prekršitelju pravila ponašanja ili da ne djeluju na načine koji se smatraju pogodnim. Ova primarna i sekundarna pravila formiraju lance, sa svakim pravilom određenim da provodi ranije lance i, konačno, da osigura da se prvobitno pravilo ponašanja poštuje." (Ibid.)


Djela uredi 
Wikipedia