Sanjin Custovic

Sanjin Čustović (19.01.1989)

"Razmišljaj kao da budućnost donosi najbolje, a radi kao da će biti najgore."