Robin Morgan

Robin Morgan
američka feministička aktivistica i pisac
Rođenje
03.01.1941.
Lake Worth, SAD
  • "Nemojte prihvatiti vožnju sa nepoznatim muškarcem. I morate da zapamtite, svi su muškarci nepoznati."
Wikipedia