Reinhold Niebuhr

Reinhold Niebuhr (1892 – 1971), američki filozof, teolog i politolog

Reinhold Niebuhr


  • "Čovjekov smisao za pravednost čini demokraciju mogućom. Njegova sklonost ka nepravednosti čini demokraciju neophodnom."