Reinhold Niebuhr (1892 – 1971), američki filozof, teolog i politolog  • "Čovjekov smisao za pravednost čini demokraciju mogućom. Njegova sklonost ka nepravednosti čini demokraciju neophodnom."


Wikipedia
Wikipedia