Rasprava o ljudskoj prirodi

Rasprava o ljudskoj prirodi
AutorDavid Hume
Originalni nazivTreatise of Human Nature
Datum izdanja1739.
  • "Općenito govoreći, greške u religiji su opasne; one u filozofiji su samo smiješne."
  • "U svakom sistemu moralnosti, sa kojim sam se do sada sreo, uvijek sam primjećivao da autor postupa jedno vrijeme na uobijačeni način rasuđivanja, i ustanovljava postojanje Boga, ili čini opservacije koje se tiču ljudskih poslova; kada odjednom budem iznenađen da umjesto uobičajenih kopulacija iskaza, jeste, i nije, ne susrećem se ni sa jednim iskazom koji nije povezan sa treba i netreba. Ova promjena je neprimjetna; ali je ipak od najvećeg značaja. Jer ovo treba, ili netreba, izražava neki novi odnos ili potvrdu, nužno je da se treba primijetiti i objasniti; i da se u isto vrijeme treba dati razlog, za ono što se u potpunosti čini nezamislivim, kako se ovaj novi odnos može izvući iz drugih, koji su u potpunosti drugačiji od njega. Ali kako autori uobičajeno ne koriste ovaj oprez, ja ću ga preporučiti čitaocima; i uvjeren sam da će ova mala pažnja oboriti sve vulgarne sisteme moralnosti, i dopustiti nam da vidimo da razlikovanje mane i vrline nije utemeljeno tek na odnosima predmeta, ili se percipira razlozima."