Rainer Forst

Rainer Forst
njemački filozof i politički teoretičar
Rođenje 15. avgust 1964.
Wiesbaden, Njemačka


  • "[P]ravo na opravdanje je, tako reći, pravo svih prava, jer ono određuje temelj, oblik, i stoga sadržaj svih daljih argumenata prava, da li u moralnoj ili pravnoj sferi (što se tiče osnovnih prava)." (The Justification of Basic Rights A Discourse-Theoretical Approach)