• "Radoznalost je samo taština; ponajčešće želimo saznati nešto samo zato da bismo o tome govorili." - Blaise Pascal