Put u kmetstvo

Put u kmetstvo
Autor
Friedrich Hayek
spis ekonomske teorije
Originalni naziv
The Road to Serfdom
Datum izdavanja
1944.


  • "Sistem privatnog vlasništva je najvažniji garant slobode."