Prabhat Patnaik

Prabhat Patnaik
indijski ekonomista
Rođenje
Indija
  • "[I]sto kao što 'demokratija' u buržoazijskom društvu služi da sakrije eksploataciju, isto kao što je 'jednakost' u buržoazijskom društvu tek jednakost vlasnika robe na tržištu, u čijem ishodištu je stvarnost eksploatacije, isto tako su 'prava' u buržoazijskom društvu namijenjena samo za održavanje strukture eksploatacije. Ali to 'prava' ne čini besmislenim, ništa više nego što to čini 'demokratiju' ili 'jednakost' besmislenim. Suprotno tome, isto kao što se 'demokratija' i 'jednakost' mogu ostvariti samo u društvu koje prevazilazi kapitalizam, tj., u socijalističkom društvu, isto tako 'prava' također postaju smislena samo u socijalističkom društvu, što je razlog zašto se ljevica mora boriti za 'prava' u buržoazijskom društvu, kao što se bori oko 'demokratije' i 'jednakosti'. Stoga 'licemjerstvo' buržoazijskog društva povodom prava je, daleko od toga da krade pojmu svu legitimnost, čini ga važnim prelaznim zahtjevom ljevice." (A Left Approach to Development)
  • "[O]pskrba socijalne pomoći [welfare] ljudima na ad hoc način je uvijek kompatibilna sa kapitalizmom, jer je uvijek reverzibilna. Ali opskrba socijalne pomoći ljudima kao prava je temeljno nekompatibilna sa kapitalizmom. I to je upravo razlog zašto ni jedna buržoazijska vlast neće prihvatiti pristup razvoju temeljen na pravima; i to je upravo razlog zašto ljevica mora prihvatiti pristup razvoju temeljen na pravima koji ga kvalitativno razlikuje od svih buržoazijskih formacija i, oslobađanjem dijalektike suberzivnosti logike kapitalizma, priprema temelj za prelaz u socijalizam [...] Liberalna teorija je nesposobna da ide van okvira kapitalizma; ona uzima kapitalizam kao svoju vječitu premisu i stoga poriče bilo koja prava koja buržoazijska država ne može garantovati. Suprotno tome, pozicija ljevice mora uzeti određena temeljna prava, na primjer pravo na minimum skupa dobara, usluga, i materijalne sigurnosti [...] kao svoju premisu i stoga se ne ograničiti na okvire buržoazijskog društva. To je upravo ono što pozicija temeljena na pravima teži da učini; i uprkos svim suprotnim prikazima taj pristup nikada ne može prihvatiti bilo koja buržoazijska formacija." (Ibid.)