Razlika između izmjena na stranici "Društveni ugovor"

m
==Knjiga I==
 
*"Uvijek će postojati velika razlika između potčinjavanja mnoštva i upravljanja društvom. Kada su neki raštrkani ljudi, koliko god da ih ima, potčinjeni jednom čovjeku, ja u tome vidim samo gospodara i robove, a ne narod i njegovog poglavara; to je, ako hoćete, spajanje, ali ne i udruživanje; nema tu ni javnog dobra ni političkog tijela. Taj čovjek, čak i kada bi potčinio pola svijeta, uvijek ostaje samo pojedinac; njegov interes, odvojen od interesa ostalih, i dalje je samo privatni interes. Ako taj isti čovjek strada, njegovo carstvo ostaje poslije njega raštrkano i nepovezano, kao što se hrast raspararaspada i pretvara u gomilu pepela nakon što ga vatra sagori." (''5. O potrebi da se uvijek vratimo na neki prvobitni ugovor'')
 
 
*"[A]li budući da su snaga i sloboda svakog čovjeka glavno oruđe njegovog očuvanja, kako da ih on upotrijebi a da sebi ne naškodi, i da ne zanemari oažnjupažnju koju sam sebi duguje? Primjenjena na predmet moje rasprave, ova poteškoća može se izraziti ovim riječima: "''Naći takav oblik udruženja koje svom zajedničkom snagom brani i štiti osobu i imovinu svakog člana, i kroz koje se svako, premda udružen sa svima, ipak pokorava samo sebi te ostaje jednako slobodan kao i prije?''" To je temeljno pitanje, na koje odogovrodgovor daje ''Društveni ugovor''." (''6. O društvenom ugovoru'')
 
 
*"Ako se dakle iz društvenog ugovora odstrani sve što u njemu nije bitno, vidjet će se da se on svodi na sljedeći iskaz: "''Svaki od nas stavlja svoju osobu i svoju moć pod vrhovnu upravu opće volje, i mi kao zajednica primamo svakog člana kao neodvojivi dio cjeline.'' / U tom trenutku, taj čin udruživanja stvara umjesto pojedinih osoba svakog ugovornika jedno moralno i skupno tijelo, koje se sastoji od onoliko udova koliko skupština ima glasova, i kojemu upravo taj čin podaruje njegovo jedinstvo, njegovo zajedničko ''ja'', njegov život i njegovu volju. Javna osoba koja tako nastaje sjedinjenjem svih drugih osoba zvala se nekad ''grad'', a sada se zove ''republika'' ili ''političko tijelo'', koje njegovi članovi nazivaju ''država'' kada je pasivno, ''suveren'' kada je aktivno, a ''sila'' u usporedbi s drugim sličnima. Udruženi članovi zovu se skupno ''narod'', kao učesnici u suverenoj vlasti zovu se posebno ''građani'', i ''podanici'' kao podložni državnim zakonima." (''6. O društvenom ugovoru'')
 
 
==Knjiga II==
10.653

izmjene