Razlika između izmjena na stranici "Dostojanstvo"

m
**"[P]oštovanje vladavine prave je neophodno ako pravo želi da uvažava ljudsko dostojanstvo. Uvažavanje ljudskog dostojantva podrazumijeva tretiranje ljudi kao osoba koje su sposobne da planiraju i osmišljavaju svoju budućnost. Prema tome, uvažavanje ljudskog dostojanstva uključuje uvažavanje njihove autonomije, njihovog prava kontrole svojom sudbinom. Kontrola koju osoba ima nad svojim životom nikada nije kompletna. Ona može biti nekompletna na bilo koji od sljedećih načina. Osoba može biti u neznanju o svojim mogućnostima, biti nesposobna da odluči šta da učini, biti u nemogućnosti da ostvari svoje izbore ili frustrirana u svojim pokušajima da to učini, ili može nemati ikakav izbor (ili bilo kakav koji je vrijedno imati). Svi ovi neuspjesi mogu nastati kroz prirodne uzroke ili kroz ograničenja čovjekove ličnosti ili sposobnosti. Prirodno, postoji mnogo načina na koji djelovanje jedne osobe može utjecati na život druge. Samo neka takva miješanja predstavljat će povredu dostojanstva ili narušavanje autonomije osobe koja je time pogođena. Takve povrede mogu biti podijeljene u tri grupe: vrijeđanje, porobljavanje, i manipulacije [...] Pravo može narušiti ljudsko dostojanstvo na mnogo načina. Poštovanje vladavine prava nipošto ne garantuje da se takva narušavanja neće događati. Ali jasno je da namjerna zanemarivanja vladavine prava narušavaju ljudsko dostojanstvo." (''[[Autoritet prava]]'')
 
*[[Jürgen Habermas]]
**""Ljudsko dostojanstvo" je seizmograf koji pokazuje šta je konstitutivno za demokratsko pravno uređenje - naime, tačno ona prava koja građani jedne političke zajednice moraju ustanoviti kako bi jedni druge mogli ''poštovati'' kao članovi slobodnog udruženja slobodnih i jednakih. ''Tek jamčenje ovakvih ljudskih prava proizvodi status građana koji kao subjekti jednakih prava imaju pravo da ih se poštuje u njihovom ljudskom dostojanstvu''. / Nakon dvije stotine godina moderne ustavne povijesti bolje spoznajemo šta je ''od početka'' odlikovalo ovaj razvoj: ljudsko dostojanstvo kao da obrazuje potral kroz koji egalitarno-univerzalistički sadržaj morala biva urezan u pravo. Ideja ljudskog dostojanstva je pojmovna spona koja moral jednakog poštovanja za svakog veže sa pozitivnim pravom i demokratskim utvrđivanjem prava, tako da je iz njihove uzajamne zavisnosti, u historijskim uvjetima koji su im pogodovali, moglo izrasi jedno političko uređenje koje se temelji na ljudskim pravima." (''[[Ogled o ustavu Evrope]]'')
**"[K]umulativna iskustva povrijeđenog dostojanstva obrazuju izvor moralne motivacije za ustavotvornu praksu s kraja 18. stoljeća koja se povijesno ne može osloniti na slične slučajeve; na drugoj strani, socijalno priznanje dostojanstva drugog, koje formira status, nudi pojmovnu vezu između moralnog sadržaja za jednako uvažavanje svakog i pravne forme za ljudska prava." (''Ibid.'')
10.653

izmjene