Pogađanje


  • Alberto Moravia
    • "Opasno je samo nagađati,a žalosno je kad to i tačno pogodite."