O zakonima rata i mira

O zakonima rata i mira
Autor
Hugo Grotius
djelo iz međunarodnog prava
Originalni naziv
De iure belli ac pacis
Datum izdavanja
1625.  • "Gledao sam po kršćanskom svijetu, a također i protiv barbarskih naroda sramotnu samovolju u ratovanju: iz neznanih ili ništavnih uzroka pribjegavalo se oružju, koje, kad se jednom već uzelo u ruke, nije poštovalo nikako ni božje ni ljudsko pravo, kao da se jednom zapoviješću dopustila mahnitost za sve zločine."
  • "Prirodno pravo je diktat razuma koji naglašava da je neki čin, s obzirom na njegovu suprotnost ili sklad sa čovjekovom racionalnom prirodom, ili moralno pogriješan ili moralno podoban, te ga je prema tome Bog kao stvoritelj prirode zabranio ili naredio." (Lib.I, Cap.I, br. X, 1.)
  • "Kao što zakoni svake države imaju u vidu njene vlastite interese, pristanak svih država, ili makar njihove većine, mogao je proizvesti izvjesne zajedničke zakone između njih. Očito je da su se tako ustanovili zakoni koji za svrhu imaju interes, ne svake države pojedinačno, nego velike zajednice država." (Prolegomena, br. 17.)


Vanjski linkovi uredi

 
Wikipedia