Nagađanje  • "Opasno je samo nagađati,a žalosno je kad to i tačno pogodite." - Alberto Moravia