Multinacionalni federalizam u Bosni i Hercegovini

Multinacionalni federalizam u Bosni i Hercegovini
Autor
Soeren Keil
politološki spis
Originalni naziv
Multinacional Federalism in Bosnia and Herzegovina
Datum izdavanja
2013.  • "Multinacionalne federacije zahtijevaju postojanje barem dva nivoa nacionalnog identiteta da se održe zajedno i funkcionišu prikladno, naime, nacionalnu identifikaciju sa nacijom kojoj pripadaš i identifikaciju sa zajedničkom državom. Sve nacije unutar multinacionalne federacije moraju imati neki oblik zajedničke identifikacije sa zajedničkom državom. Odsustvo zajedničke vizije države i manjak bilo kakvih osjećaja pripadanja toj državi, rezultirat će u dugotrajnoj političkoj nestabilnosti i pitanju vanjskog samo-određenja, tj., secesije [...] [M]anjak identifikacije sa bilo kojim oblikom bosanske državnosti među Bosanskim Srbima i Hrvatima jedan je od glavnih razloga za kontinuiranu političku blokadu i potraga za secesijom među obje grupe."


  • "[P]ost-Daytonska Bosna može se okarakterisati kao međunarodno upravljana federacija koja se temelji na nametnutom federalizmu."


  • "[D]aytonski sporazum ne predstavlja dobrovoljni ugovor. Niti su se značajni akteri u Bosni i Hercegovini dogovorili oko federalnog rješenja za svoju zemlju, niti je do sporazuma došlo u dobroj vjeri i kroz saradnju i kompromis. Umjesto toga, međunarodni akteri su stavili pritisak na sve strane tokom pregovora. / Niti jedna od bosanskih stranaka nije bila zainteresovana i voljna da se ujedini u zajedničku federalnu državu."


  • "Centralni nivo vlasti je u potpunosti zavisan od entitetskih vlada. Ne postoji niti jedna druga federalna država na svijetu gdje je centar toliko slab."