Moralne dimenzije ljudskih prava

Moralne dimenzije ljudskih prava
Autor
Carl Wellman
spis pravne teorije
Originalni naziv
Moral Dimensions of Human Rights
Datum izdavanja
2010.  • "Moralna ljudska prava su moralna prava veoma specifične vrste. Većinu moralnih prava posjedujemo zbog nekog specijalnog statusa. Kada nam se nešto obeća imamo moralno pravo protiv onoga koji nam je obećao da ispuni obećano. Kao roditelj, imamo moralno pravo da disciplinujemo svoje dijete. Kao neko ko je nepravično povrijeđen imamo moralno pravo na odštetu. Ali ne treba nam nikakva posebna legitimacija da posjedujemo ljudska prava; ljudska prava su prava koja posjedujemo kao ljudska bića."


  • "Moralna ljudska prava su jedna vrsta moralnih prava, prava dodijeljenih od naročito moralnih razloga. Ono što ih razlikuje od drugih vrsta moralnih prava jeste status koji nekoga kvalifikuje da ih posjeduje, da je čovjek u moralno relevantnom smislu, to jeste, da je član biološke vrste ljudskih organizama i da ima sposobnost za moralno djelovanje. Budući da neko ne može otuđiti svoju ljudsku prirodu, te budući da ljudska priroda dodjeljuje ljudska prava, moralna ljudska prava su neotuđiva."


  • "Sugerišem da se legalizacija procesnih ljudskih prava najbolje može opravdati posredno, kao izvedena prava podložna za zaštitu primarno međunarodno ljudskih prava koja se ipak pravdaju pozivanjem na bazalna moralna ljudska prava."


  • "Postoje tri vrste ljudskih prava - moralna, međunarodna, i nacionalna. Svaka ima svoje moralne dimenzije, ali iz moralne tačke gledišta, moralna ljudska prava su najtemeljnija. To je iz razloga što su ona pretpostavljena od većine međunarodnog prava ljudskih prava i od većine prava priznatih od gotovo svakog savremenog nacionalnog pravnog sistema. Stoga, ne možemo razumjeti inkorpiraciju u međunarodno ili nacionalno pravo ili političku moć pokreta za ljudska prava bez razumijevanja moralnih ljudskih prava."