Miloš N. Đurić

Miloš N. Đurić
srpski klasični filolog, helenista, profesor, filozof, prevodilac
Rođenje 14. januar 1892.
Slavonski Benkovac, Hrvatska
Smrt 5. decembar 1967.
Beograd, Srbija
  • "Logos - umno načelo sveta, reč kojom su stari Grci imenovali svoje epohalno otkriće suštine jezika kao mišljenja i kazivanja istine bića."
Wikipedia
Wikipedia