Milka Babović

jugoslavenska atletičarka i novinarka
Milka Babović

sportska novinarka
Rođenje

  • "Mislim da mlađim kolegama sportskim novinarima nije nimalo lahko. Sport spada u zabavu, ali nije zabavljačka djelatnost. Mnogo je kompromisa na koje današnji novinari pod pritiskom marketinga moraju pristati, a ja nisam sigurna da li bih to mogla. Jer, smatram da sport mora imati i odgojnu i pedagošku funkciju." (za Večernji list)
Wikipedia
Wikipedia