Mário Raul de Morais Andrade (9. oktobar 1893 – 25. februar 1945), brazilski pisac

Mário de Andrade (1928)


  • "Domovina je slučaj seobe i mjesto gdje nam bog dade svagdašnji kruh."


Wikipedia
Wikipedia