Mário de Andrade

Mário Raul de Morais Andrade (9. oktobar 1893 – 25. februar 1945), brazilski pisac



  • "Domovina je slučaj seobe i mjesto gdje nam bog dade svagdašnji kruh."