Liam Murphy

Liam Murphy
američki pravni teoretičar
Rođenje
Sjedinjene Američke Države


  • "[M]eđunarodno pravo, kako sada postoji, čini se da se ne sastoji ni iz različitih međunarodnih pravnih sistema ili režima koji se ne odnose jedni prema drugima preko pravila i metoda tumačenja koji rješavaju sukobe, niti iz jedinstvenog međunarodnog pravnog sistema gdje uvijek postoji jedan odgovor na pitanje šta 'međunarodno pravo' kaže o određenoj stvari. Istina je negdje u sredini. Međunarodno pravo se ne predstavlja kao da je u principu slobodno od sukoba između, recimo, raličitih ugovornih režima, ali ne manjkaju ni tehnike smanjenja ili zaobilaženja sukoba u mnogim ili većini slučajeva. U najmanjoj mjeri, svi ugovori su povezani principima tumačenja koji se nalaze u [Međunarodnoj konvenciji o pravu ugovora], koja je dio običajnog prava. Pitanje je da li bi bilo bolje kretati se ka istinski ujedinjenom jednom pravnom portku ili u drugom smjeru ili da li je to uopće bitno." (Law Beyond the State: Some Philosophical Questions)