Kultura i jednakost

Kultura i jednakost: egalitarna kritika multikulturalizma
Autor
Brian Barry
spis političke teorije
Originalni naziv
Culture & Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism
Datum izdavanja
2001.  • "Situacija gdje grupe žive u paralelnim univerzumima nije dobro sračunata da unaprijedi međusobno razumijevanje ili ohrabri njegovanje navika saradnje i osjećaja povjerenja."
Wikipedia
Wikipedia