CitatiUredi

  • Horacije
    • "Od uzvišenog do smiješnog samo je jedan korak."
  • Lao Tse
    • "Putovanje od hiljadu (milja) počinje prvim korakom."

PosloviceUredi