Kiran Desai
Rođenje03.09.1971.
New Delhi, Indija
  • "Kod nas imigranata je uvijek prisutan osjećaj gubitka. Konstantno imate osjećaj kako nikada nećete biti u stanju ispričati priču, kako vam nedostaje dio mozaika. A aktuelna politička situacija samo dodatno komplicira stanje. Imigrantima je sve teže, zatvaraju se vrata, i sve se više produbljuje ionako dubok jaz nerazumijevanja među kulturama, što strahovito frustrira." (za "Jutarnji list")