Karabeg
Autor
Nedžad Ibrišimović
roman
Originalni naziv
Karabeg
Datum izdavanja
1972.  • "Čije oko dotakne prvu riječ ove knjige, zarobljen je. A da je tako, evo jasnog dokaza: već mogu reći: "O, ti koju čitaš." Jer ovo je knjiga jednog revnog džina i namijenjena je vječnosti; i najviše što ti je za sada dopušteno, o ti koji čitaš, jeste da čitaš. Moja nada da se to neće dogoditi izgubljena je." (1.)


  • "(...) a ti izađi iz ove knjige i pogledaj da li su ti ruke još krvave." (21.)


  • "Ja s ovim prestajem postojati." (21.)
Wikipedia
Wikipedia


Djela Nedžada Ibrišimovića
Braća i veziri | Karabeg | Knjiga Adema Kahrimana | Ugursuz | Vječnik | Woland u Sarajevu | Žurno ispričao Šamilov mlađi sin