Jugoslavenske uzanice

Jugoslavenske uzanice, djelo hrvatskog pravnika Aleksandra Goldštajna.


"(...) normativizam je iluzija, jer očekuje rješenje isključivo donošenjem propisa. Takve pojave otklanjaju stvaralačku primjenu prava, jer počivaju na krivoj predodžbi o potpunosti i svemoći propisa, te zbog toga mogu biti podloga objektivnoj zloupotrebi prava."