Jovan Jovanović Zmaj

Jovan Jovanović Zmaj

srbijanski pjesnik
Rođenje
24.11.1833.
Novi Sad, Srbija
Smrt
03.06.1904.
Sremska Kamenica, Srbija
  • "Uvijek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gdje bi se riječima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari, koje se ni riječima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati, nikako (...) Budite mi zdravi - sam se čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio." (Pismo Euforisimi, jesen 1861.)
Wikipedia
Wikipedia