John Stuart Mill

engleski filozof i ekonomist
John Stuart Mill
britanski filozof
Rođenje 20. maj 1806.
London, Velika Britanija
Smrt 8. maj 1873.
Avignon, Francuska
John Stuart Mill
  • "Predmet ovog eseja je da se potvrdi jedan prosti princip, koji je vlastan da apsolutno upravlja poslovima društva sa pojedincem, bez obzira da li su sredstva koja se koriste fizička prinuda u formi pravnih kazni, ili moralna prinuda javnog mnijenja. Taj princip jeste... jedini cilj zbog koga se sila može pravedno vršiti nad bilo kojim članom civilizovane zajednice, a protiv njegove volje, jeste da se spriječi zlo drugima. Njegovo sopstveno dobro, bilo fizičko bilo moralno, ne predstavlja dovoljno ovlaštenje." (O slobodi)


Djela uredi

 
Wikipedia