Japanske poslovice

spisak na Wikimediji


 • "Čovjek je smrtan, ali njegovo ime može postati besmrtno."
 • "Čovjek može vidjeti nebo kroz ušicu igle."
 • "Kad bi se čovjek manje brinuo za stvari koje su mu daleke, zacijelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu."
 • "Kad umireš od žeđi kasno je razmišljati o kopanju bunara."
 • "Ko hoće da nebo izmjeri trskom, nalik je na onoga koji pokušava zemlju probušiti iglom."
 • "Ko pije vino, ne poznaje njegovu štetnost; ko ga ne pije, ne poznaje njegove koristi."
 • "Ljubomora je duša ljubavi."
 • "Ljudi najviše trpe zbog pomanjkanja kruha i ljubavi."
 • "Metal se upozna u vatri, čovjek uz vino."
 • "Na svijetu se ponekad događaju i čuda."
 • "Najslabije stvorenje na svijetu jest čovjek. Njemu sve naškodi: i vjetar, i mraz, i sunce."
 • "Nebo nema usta, zato nuka čovjeka da govori o njemu."
 • "Niko na svijetu nije jači od čovjeka koji zna."
 • "Onoga ko marljivo radi ni nebo ne može učiniti prosjakom."
 • "Onome što je bilo lani, smije se i vrana."
 • "Pametan čovjek naći će vodu i u pustinji, a budala će kraj rijeke umrijeti od žeđi."
 • "Panj koji je već gorio lahko se zapali."
 • "Pri prvoj čaši čovjek pije vino; pri drugoj čaši vino pije vino; pri trećoj čaši vino pije čovjeka."
 • "Tamo gdje ljubav vlada nema ni velikih ni malih."
 • "Velike nesreće nastaju iz malih uzroka."