H.L.A. Hart (MacCormick)

H.L.A. Hart
Autor
Neil MacCormick
spis pravne teorije
Originalni naziv
H.L.A. Hart
Datum izdavanja
1981.  • "[A]ko u ustavnoj državi jedan kriterij pravila obavezujući za sudije jeste da su to pravila valjano usvojena od zakonodavca, 'valjanost' zakonodavnog akta ne zavisi neposredno od samog pravila priznanja. Zakonodavstvo je valjano usvojeno ako zadovoljava ustavu odredbu (hartovsko pravilo promjene) koje upravlja ovlaštenjima zakonodavca. Kao takvo, ono stvara valjan ili obavezujući osnov sudske odluke. To zatim implicira sudsku dužnost da primjenjuje ustavnu odredbu. Ne slijedi da pravilo priznanja čini ustav 'valjanim' ni na kakav drugi način."