Grčke poslovice

spisak na Wikimediji
  • "Često cijeli grad mora platiti grijeh jednog zlobnika."
  • "Ko hoće učiti svugdje nađe školu."
  • "Ko prestane biti prijatelj, prijatelj nikada nije ni bio."
  • "Mudrac sve svoje sa sobom nosi."
  • "Voli me da te mogu voljeti, drži me da te mogu držati."