Gargantua i Pantagruel

Gargantua i Pantagruel
Autor
Francois Rabelais
Originalni naziv
La Vie de Gargantua et de Pantagruel
Datum izdavanja
oko 1532.  • "Jer dok se porađala Niskokljunka i babice čekale da dijete prime, izađoše iz njene utrobe prvo šezdeset osam mazgara; svaki na ularu vodi po jednu mazgu s tovarom soli; poslije njih ispade devet dvogrbih kamila, natovarenih šunkom i sušenim jezikom, pa sedam običnih kamila sa suhom sitnom jeguljom, pa dvadeset i pet kola punih luka svakojaka, crna, bijela, praziluka - što zaprepasti i poplaši već pomenute babice. Ali neke od njih rekoše:
-Dobra zaliha..."
Wikipedia
Wikipedia