Felicien Marceau

Felicien Marceau (1913-), francuski književnik  • "Šta je sreća? Znati šta se hoće i strastveno to željeti."