Epistemička nepravda

Epistemička nepravda
Autor
Miranda Fricker
filozofski spis
Originalni naziv
Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing
Datum izdavanja
2007.  • "Testimonijalna nepravda javlja se kada predrasude uzrokuju to da slušalac prida umanjen nivo kredibilnosti govornikovim riječima; hermeneutička nepravda javlja se u prethodnom stadiju, kada praznina u kolektivnim interpretativnim resursima stavlja nekoga u nepravičnu poziciju u razumijevanju njihovog društvenog iskustva. Primjer prvog može biti to da vam policajac ne vjeruje jer ste crnac; primjer drugog može biti da patite od seksualnog uznemiravanja u kulturi kojoj još nedostaje taj kritički koncept. Možemo reći da je testimonijalna nepravda uzrokovana predrasudama u ekonomiji kredibilnosti; i da je hermeneutička nepravda uzrokovana strukturalnom predrasudom u ekonomiji kolektivnih hermeneutičkih resursa."


  • "[S]vaka epistemička nepravda povrijeđuje nekoga u njihovom kapacitetu kao subjekta znanja, i stiga u kapacitetu koji je suštinski za ljudsku vrijednost; i specifičan način na koji testimonijalna nepravda to čini jeste da slušalac povrijeđuje govornika u njegovom kapacitetu kao davaoca znanja, kao informanta. Tvrdim da je osnovna šteta koju neko trpi u povređivanju na ovaj način intrinzična nepravda. Jasno, ova šteta može biti više ili manje dubinska u psihologiji subjekta, i istražujem ideju da, gdje je duboka, ona može sputati samo-razvoj, tako da osoba može, sasvim bukvalno, biti spriječena u postajanju onoga što jeste."


  • "Kada neko pati od testimonijalne nepravde, on je degradiran kao znalac, i on je simbolički degradiran kao čovjek."