Eneida
Autor
Vergilije
Epska pjesma
Originalni naziv
Aeneis
Datum izdavanja
između 29. - 19. p.n.e.  • "Borbe slavim i muža što prvi sa obala Troje
stiže - sudbinom gnan - u Lavinij, na italske žale,
stradajući silno na kopnu i na moru odredbom višnjih
koji ga ganjahu tako zbog srdžbe krute Junone,
mnogo pretrpje u boju kod ne izgradi grad i penate
ne prenese u Lacij gdje niklo je pleme Latina,
otkle su albanski pređi i visoki zidovi Rima."


Vanjski linkovi uredi

 
Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: