Elisabeth Rehn

Märta Elisabeth Rehn (Helsinki, Finska, 6. april 1935 -), bivša ministrica odbrane Finske
  • "Žene naravno nisu samo žrtve konflikata. Jedna studija pokazuje da su žene i direktni akteri u ratovima. U Kolumbiji na primjer, trećina gerilskih boraca su žene. Ja sam ih susrela i one nisu oklijevale da ubiju sve što im je na putu. Dakle, ne želim reći da su žene uvijek protiv rata i za mir. Ali, one su odgovorne za porodice i djecu. Ali, nesretna je okolnost kada za mirovnim stolom sjede samo muškarci, kao ratne vođe, koji trebaju uspostaviti mir." (Deutsche Wele, 13. juni 2006)