Dudley Moore

Dudley Stuart John Moore (19. april 1935 – 27. mart 2002), britanski glumac, komičar i muzičar

Dudley Moore


  • "Najbolja zaštita od prometnih nesreća je retrovizor – u kojem vidiš policijski automobil."


Wikipedia