Država i pravni sustav

Država i pravni sustav
Autor
Berislav Perić
spis pravne teorije
Originalni naziv
Datum izdavanja  • "Pod pravnim sustavom prava razumijevamo skup svih pravnih normi što postoje u nekoj državnoj zajednici. Prema tome, sustav ili sistem prava i pozitivno pravo jest ista stvar, dva naziva za jedan isti sadržaj. Međutim, nazivom sustav prava hoće se pozitivnom pravu dati poseban smisao. Naime, želi se pokazati da postojeće i važeće pravo u jednoj državnoj zajednici (pozitivno pravo) nije nesređeni zbroj pravnih pravila nego da je to sređena cjelina, usklađena, racionalno razvrstana i pregledna."


  • "Pravni je sustav, prema tome, nalik na dobro organiziranu kartoteku, koja onome kome je to potrebno, omogućuje da željeni podatak dobije što brže i točnije. A s obzirom na činjenicu da je pravnih pravila danomice sve više, tim i potreba za njihovom sređenošću i sistematizacijom postaje sve nužnijom. U davnim vremenima, kad je pravnih pravila bilo malo, kad društveni odnosi nisu bili razvijeni i složeni kao danas, kad država i pravo tek počinju razvijati svoj mehanizam, potreba za sustavom prava nije bila tako jaka. Ali, danas, bez sistematiziranja prava, ne bi se pravo moglo primjenjivati normalno i učinkovito. Time se ni pravni poredak ne bi mogao uspješno ostvariti."


  • "Sustavne su jedinice dijelovi (elementi) sustava prava, koji su formirani na osnovi nekih kriterija. Najveća sustavna jedinica je sam sustav pozitivnog prava. A najmanji dio (element) u sustvu prava jest jedna pravna norma, koju se običava nazivati "atom prava", dakle, najsitnijim dijelom strukture prava. / I sada, između cjeline (sustav prava) i najsitnijeg dijela prava (pravne norme), postoje i druge sustavne jedinice: pravni institut ili ustanova, grana prava i grupa prava. Prema tome, pregled čitave strukture pozitivnog prava putem sustavnih jedinica, odnosno od najmanjeg dijela do najveće cjeline, izgledao bi ovako: (1) Pravno pravilo ili norma (najmanji dio); (2) Pravni institut ili ustanova, (3) Pravna grana, (4) Pravna grupa, (5) Pravni sustav (kao najveća cjelina)."


  • "Pravni institut ili ustanova jest usklađen skup pravnih pravila, koja se odnose na jedan isti društveni odnos, regulirajući ga."


  • "Ustav je u stvari program vladanja i vlasti."


  • "Može li se zaključiti [...] da je svaki pravni sustav podvrgnut u isti mah često proturječnom utjecaju tj. nacionalnom, ali i internacionalnom? Mislimo da je to realnost, koja se ne može negirati."