Diskriminacija kao nepoštovanje

Diskriminacija kao nepoštovanje
Autor
Benjamin Eidelson
spis pravne teorije
Originalni naziv
Discrimination and Disrespect
Datum izdavanja
2015. • "Diskriminacija nije fenomen prema kojem možemo ili trebamo prihvatiti jedinstvan stav, već velika kategorija koja uključuje mnogo različitih vrsta djelovanja, koja su problematična na različite načine i u različitom stepenu. Vrijedno je veoma oštro razlikovati diskriminaciju i konstrukt 'posredne diskriminacije', na primjer, jer su to zaista veoma različiti fenomeni. Štaviše, neki slučajevi diskriminacije nisu ni na kakav način loši. Od onih koji jesu loši, neki su nemoralni bez obzira na njihove učinke, jer čine očitim neuspjeh u priznanju nekih od diskriminiranih kao osoba; dok su drugi tek loši jer su štetni. Onda, od onih slučajeva diskriminacije koji ukazuju nepoštovanje, neki su posebno nečuveni, jer uključuju prijezir za moralni status diskriminiranih, radije nego puki neuspjeh priznanja. Pored toga, sva diskriminacija koja nekoga nepoštuje kao osobu ne čini to kroz isti neuspjeh priznanja, jer osobnost sama uključuje različite atribute. Neuspjeh u tretiranju osoba kao pojedinaca i neuspjeh u njihovom tretiranju kao bića jednake vrijednosti su oba načini njihovog nepoštovanja kao osoba, ali svaki je karakterističko uključen u neke oblike pogrešne diskriminacije, ali oni povrijeđuiju status diskriminiranog kao osobe na različite načine."


 • "[K]oncept diskriminacije može se razložiti na dva temeljna dijela. Prvo, diskriminirati nekoga znači tretirati ga različito u nekoj dimenziji nego druge, i to različito tretiranje mora biti uporedno nepogodno za njega u nekom smislu."


 • "[B]iti diskriminiran mora biti uporedno nepognodno prema osobi u nekom specifičnom smislu, ali biti uporedno nepogodovan u tom smislu ne mora biti globalno uporedno nepogodno za njega (i može čak biti globalno uporedno pogodno za njega)."


 • "[N]ekoga se može diskriminirati na temelju religije, na temelju boje očiju, i tako dalje, ali ne može se diskriminirati ni na kakvom temelju. Diskriminirati ni na kakvom osnovu jednostavno znači nediskriminirati."


 • "[R]adna verzija diskriminacije: X (neposredno) diskriminira protiv Y u nekoj dimenziji W na temelju P ako i samo ako: (ulov različitog tretmana) X tretira Y manje povoljno u odnosu na W nego što X tretira nekog zbiljskog ili hipotetičnog drugog, Z, u odnosu na W; i (eksplanatorni uslov) razlika u tome kako X gleda na Y u odnosu na P i kako X gleda ili bi gledao na Z u odnosu na P figurira u objašnjenju tog različitog tretmana."


 • "[T]rebamo razlikovati između primjera različitog postupanja u kojem ni jedna strana nije tretirana manje pogodno u odnosu na bilo koji interes, i ona u kojoj je svaka strana tretirana manje povoljno u odnosu na različite interese, gdje te nepogodnosti imaju jednake neto efekte na sveopće blagostanje [...] [V]ećina šema koje promoviraju ili provode 'odvojeni ali različiti' uloge za različite vrste ljudi mogu samo tvrditi, u najboljem smislu, da potpadaju pod drugu kategoriju."


 • "Paradigmatska djela intrinsično pogrešne diskriminacije su, pored toga što su diskriminacija u bilo kojoj materijalnoj dimenziji – zaposlenje, izbor prijatelja, i tako dalje – također primjeri diskriminacije u dimenziji poštovanja osobnosti. To su slučajevi u kojima klasifikacija osoba na različit način na temelju nekog svojstva vodi nepokazivanju njima poštovanja koje im se duguje kao osobama (neuspjeh u uzimanju u obzir normativnog značaja nekog aspekta njihovog moralnog statusa u svom praktičnom promišljanju). Ono što je značajno jeste da nisu sva djelovanja koja su nepoštovajuća i diskriminatorna pogrešna diskriminacija u ovom centralnom smislu povezanom sa uporednim nepoštovanjem."


 • "[D]iskriminacija temeljena na ličnoj preferenciji grupe često ne pokazuje nepoštovanje. Identifikovali smo dvije klase situacija koje pobijaju tu pretpostavku nevinosti: ona u kojoj preferenca leži na generalizaciji koja sama pokazuje nepoštovanje, i one u kojima preferenca leži na prešutnom ili izričitom poricanju vrijednosti nekih ljudi."


 • "[N]e čini se da postoji bilo šta intrinzično neprihvatljivo o osobi koja dopušta da njen intimni ili društveni život bude oblikovan etničkom preferencom."


 • "[N]eka diskriminacija je nepoštovajuća prema stajanju žrtve kao osobe ne zbog toga što joj ne pridaje jednaku vrijednost kao drugim osobama, već zato što neuspijeva da je tretira kao individualno autonomno biće."


 • "[P]oštovanje stajanja osobe kao pojedinca zahtijeva kako (i) ozbiljno uzimanje u obzir dokaza o njenim autonomnim izborima u formiranju prosudbi o njoj i (ii) stvaranje prosudbi o njenom mogućem djelovanju na način koji poštuje njenu sposobnost, kao autonomnog pojedinca, da izabere kako će sama djelovati. Diskriminacija na temelju grupne generalizacije je ponekad intrinzično pokrešna jer krši jednan ili oba od ovih zahtjeva."