Diogenes (412 p.n.e. - 323 p.n.e.), grčki filozof

Diogenes


  • "Bogati su oni koji nemaju želja, a prosjaci su oni koji stalno žele imati još više."