Demokratska pravda i društveni ugovor

Demokratska pravda i društveni ugovor
Autor
Albert Weale
spis političke teorije
Originalni naziv
Democratic Justice and Social Contract
Datum izdavanja
2013.  • "[P]ravda se može definisati principima o kojima bi se složile osobe koje ulaze u društveni ugovor u kojem je njihova pregovaračka moć o uvjetima tog ugovora približno jednaka. Kada funkcioniše dobro, politička demokratija je sistem vladavine u kojem je moć raspodjeljena koliko je moguće jednako. Na isti način na koji su antičke republike, sa jednakom snagom među njihovim članovima, ustanovile principe društvene organizacije različite od puke sile, demokratske procedure, u uslovima u kojima sve stranke ugovora uživaju ravnotežu moći, nudi jedan model za pravedni društveni ugovor."