Da li je demokratija moguća ovdje?

Da li je demokratija moguća ovdje? Principi za novu političku debatu
Autor
Ronald Dworkin
spis političke teorije
Originalni naziv
Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate
Datum izdavanja
2006.  • "Uvjerljiva teorija legitimnosti [...] mora postupati [...] po pretpostavci da građani rođeni u političkoj zajednici ili koji su joj pristupili kasnije, imaju pravedne obaveze prema toj zajednici, uključujući obaveze poštovanja njenih zakona ne bitno da li ili ne izričito ili čak prešutno prihvataju te obaveze. Ali oni će poprimiti takve političke obaveze samo ako i samo toliko dugo koliko vlada zajednice poštuje njihovo ljudsko dostojanstvo [...] Ne mogu imati bilo kakve obaveze prema zajednici koja me tretira kao drugo-razrednog građanina."


  • "Neko ko se poziva na političko pravo ističe veoma snažan zahtjev: da vlada ne može valjano učiniti ono što bi moglo biti u sveopćem najboljem interesu zajednice. On mora pokazati zašto su pojedinačni interesi koje citira tako važni da opravdavaju tako snažnu tvrdnju [...] [M]ožemo pogledati na [...] principe [ljudskog dostojanstva] za takvo opravdanje. Možemo insistirati da ljudi imaju politička prava na bilo koje nužne zaštite za poštovanje jednake važnosti njihovih života i njihove suverene odgovornosti da prepoznaju i stvore vrijednost u svojim sopstvenim životima."