Charles Benoist

Charles Benoist, francuski političar i novinar

Charles Benoist (1914)
  • "Cenzura bi bila podnošljiva kad ne bi bilo cenzora. Istina, i cenzorima bi novine bile mnogo podnošljivije kad ne bi bilo novinara."