Chandran Kukathas

Chandran Kukathas
australski politički teoretičar
Rođenje 12. septembar 1957.
Malezija
  • "Iskustva [moje] porodice uvijek su bila važno mjerilo za moje reflekcije o politikama etniciteta. Možda je to izvor mojih dugo održavane nenaklonosti za etničko označavanje i etničku politiku općenito. Jer izgledalo mi je da je nas tjeralo da o sebi razmišljamo kao o ljudima sa pritužbom, a da mislimoo drugima kao o ljudima koji su bili naši eksploatatori - bez da je to život činilo pravičnijim ili odnose sa drugim ljudima sretnijim." (Liberalni arhipelag)


DjelaUredi