Bilješka o 23. avgustu 1944.

Bilješka o 23. avgustu 1944.
AutorJorge Luis Borges
Datum izdanja1952. ("Druga istraživanja")
  • "Nacizam pati od nestvarnosti, kao Eriugenin pakao. Nenaseljiv je; ljudi mogu samo umrijeti za njega, lagati za njega, ubijati i liti krv za njega. Niko, usred samotnosti svoga bića, ne može mu poželjeti trijumf. Usuđujem se iznijeti ovu pretpostavku: Hitler želi biti poražen. Hitler slijepo sarađuje sa nezaustavljivim armijama, koje će ga uništiti, kao što su mjedene grabljivice i aždaha (koje nisu mogle znati da su čudovišne) sarađivale, tajanstveno, sa Heraklom."