Biathanatos (Borges)

Biathanatos
Autor
Jorge Luis Borges
esej
Originalni naziv
Biathanatos
Datum izdavanja
1952. ("Druga istraživanja")  • "Izvanjska svrha Biathanatosa jest ublažavanje samoubistva; dubinska: pokazati da se Krist sâm ubio."


  • "Ideja o bogu koji stvara svijet da bi stvorio vlastito gubilište."


Djela Jorgea Luisa Borgesa
Abenhakan Bohari, mrtav u svom labirintu | Alef | Asterionova kuća | Averoesova potraga | B | Besmrtnik | Bilješka o 23. avgustu 1944. | Biografija Tadea Isidora Kursa (1829-1874) | Božije pismo | Coleridgeov cvijet | Čekanje | Čovjek na pragu | Deutches Requiem | Druga smrt | Dva kralja i dva labirinta | Emma Zunz | Everything and Nothing | Kafka i njegove pretače | Mrtvac | Pascalova kugla |Priča o ratniku i zatvorenici | Stvaralac | Teolozi | Zahir | Zid i knjige